Συνεχίζονται οι ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις και αυξάνει ο αριθμός των βουλευτών που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα ψηφίσουν την προωθούμενη ρύθμιση για το γάλα, επισκιάζοντας το…