Η μύγα…το σπαθί …τα επιτόκια …η ανακεφαλαιοποίηση… η νέα ανεκεφαλαιοποίηση... η κόντρα με τον Dragi για την κατ’ εξαίρεση συμπεριφορά της ΕΚΤ εναντι των ελληνικών…

(α) Πως παράγεται ένα κόκκινο δάνειο; Ποιος φταίει; Σε μια οικονομία που το χρηματοπιστωτικό σύστημα κυριαρχείται από τις τράπεζες, η ροή των κεφαλαίων ελέγχεται από…

Η χώρα διανύει μεταβατική περίοδο. Η δημοσιονομική κατάρρευση και το περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας αναιρεί τη δυνατότητα του κράτους να λειτουργεί ως προσδιοριστικός κόμβος των οικονομικών,…

Η δημοσιονομική περιστολή, ο ευρωπαϊκός έλεγχος δημοσιονομικής διαχείρισης, ο περιορισμός της δανειακής υποστήριξης του κράτους, έχουν μειώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και επιβίωσης των πεπατημένων πελατειακών…