Προσύμφωνο εξαγοράς ποσοστού 43% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από την οικογένεια Παπαδάκη – Χατζηθεοδώρου υπέγραψε η ΔΕΛΤΑ Τροφίμων, που ανήκει στη Vivartia, θυγατρική της MIG, επιβεβαιώνοντας…