Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, αλλά και η τηλεφωνική έρευνα με αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου και στα στοιχεία…