Κάθε απόπειρα να διχαστεί η κοινωνία στη βάση απλουστευτικών και πλαστών διλημμάτων, όπως το "ευρωπαίοι - αντιευρωπαίοι", υποσκάπτει τη διαπιστωμένη και σταθερή βούληση της συντριπτικής…