Αυτό που συμβαίνει και στην περίπτωση της ελληνικής διαπραγμάτευσης αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο πως ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένας φιλελευθερισμός δίχως ελευθερία, όπως αναφώνησε…

"H σημερινή κυβέρνηση ορθά δεν δέχεται μειώσεις μισθών και συντάξεων αλλά κακώς δεν προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η διαπραγμάτευσή της χαρακτηρίζεται από παλινδρομήσεις με δηλώσεις…