Ομιλία της Μαρίας Γιαννακάκη για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης _____________ Θα ήθελα να…