Άγγελος Παληκίδης:   Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου - Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική πράξη. ____________________________________ Σε πολλά σχολεία της χώρα…