Πραγματικός καταιγισμός δημοσιευμάτων στον γερμανόφωνο τύπο για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει ενδεχομένως στην κατάσχεση γερμανικής δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα. Η Süddeutsche Zeitung…