Η χώρα διανύει μεταβατική περίοδο. Η δημοσιονομική κατάρρευση και το περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας αναιρεί τη δυνατότητα του κράτους να λειτουργεί ως προσδιοριστικός κόμβος των οικονομικών,…

Ο πολυταλαιπωρημένος και κατακερματισμένος χώρος, αυτός που ονομάζουμε Κεντροαριστερά, είναι σαφές ότι πρέπει να βρει τρόπους ανασυγκρότησης και ενιαίας πολιτικής έκφρασης. Προφανώς, αυτή η διαδικασία…

Για την επόμενη μέρα της Δημοκρατικής Αριστεράς, την πολιτική της αυτοτέλεια αλλά και τις  διεργασίες που συντελούνται στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, αναφέρθηκε ο Χρήστος…