Στο χαμηλότερο επίπεδο της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας μας βρίσκεται το μέσο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, γεγονός που, σε συνδυασμό συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται…