Το ιστορικό ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς έχει διανύσει μια μακρά ιστορική πορεία. Ο χώρος είχε γνωρίσει μεγάλες ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα μετά από οδυνηρά εκλογικά αποτελέσματα.…