Στο φόντο της κρίσης κυριαρχούν πολλές φορές απλουστευτικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος εντείνεται γιατί άλλοι διατείνονται ότι η έξοδος στις αγορές…