Ο επαναπροσδιορισμός της ιδεολογικής  αναφοράς της Αριστεράς είναι δραματικά επίκαιρος.  Τα κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κυρίως περιβαλλοντικά δεδομένα έχουν σημαντικά διαφοροποιηθεί. Η πολιτική στόχευση των…

Η κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική  και ηθική κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, ως αντανάκλαση και προέκταση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας, καθιστά αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό…