Με το τέλος της τουριστικής περιόδου, άρα και των εποχικών προσλήψεων που έχουν σχέση με τον τουρισμό, άλλαξε, αυτομάτως, και το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων καταγράφοντας αρνητικό…