Για ένα κόμμα όπως το Ποτάμι, που δηλώνει ‘κατά των πολιτικών’, αποτελεί είδηση και γεννάει εύλογα ερωτήματα η στήριξη που του παρέχουν, μακροχρόνια επαγγελματίες πολιτικοί…