Το ελληνικό καπιταλιστικό μόρφωμα συγκροτείται από τις πελατειακές πολιτικές σχέσεις και την ιεραρχική δομή επιχειρηματικών συμφερόντων που μέσω κρατικοδίαιτων μηχανισμών διαμόρφωσε ισχυρά ολιγοπώλια. Χρηματοδότης του…

Παρεμβάσεις στην ιεραρχία της δικαιοσύνης. Μεθοδευμένη απομάκρυνση γ.γ. ανεξάρτητης αρχής.  Σταλινισμός στη διαχείριση των ΜΜΕ... Κομματικός φόρος στις κοινωνικές τάξεις που δεν είναι δικές τους (13%…